மாணவர் பதிவேடு (Enrolment Register)

Google+ Followers

என்னைப் பற்றி

My photo

எல்லாம் விதித்தபடிதான் நடக்கும் என்னும்போது,  நாம் கவலைப் படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை.

My email ID

எனது மின்னஞ்சல் முகவரி:
classroom2007@gmail.com

வந்தவர்களின் எண்ணிக்கை

21.3.14

ஆறிரு தடந்தோள் வாழ்க!

 

ஆறிரு தடந்தோள் வாழ்க
ஆறுமுகம் வாழ்க வெற்பைக்
கூறு செய் தனி வேல் வாழ்க
குக்குடம் வாழ்க - செவ்வேல்
ஏறிய மஞ்னைஞ வாழ்க
ஆணை தன் அணங்கு வாழ்க
மாசில்லா வள்ளி வாழ்க
வாழ்க சீர் அடியார் எல்லாம் !

----------------------------------------------------------
வாழ்க வளமுடன்!
வளர்க நலமுடன்!

4 comments:

வேப்பிலை said...

சென்னி குளநகர் வாசன், - தமிழ்
தேறும் அண்ணாமலை தாசன் - செப்பும்
செகமெச்சிய மதுரக்கவி யதனைப்புய வரையில்புனை
தீரன்; அயில் வீரன்

வன்ன மயில்முரு கேசன், - குற
வள்ளி பதம்பணி நேசன் - உரை
வரமேதரு கழுகாசல பதிகோயிலின் வளம்நான்மற
வாதே சொல்வன் மாதே!

கருணை முருகனைப் போற்றித்-தங்கக்
காவடி தோளின்மேல் ஏற்றிக் - கொழும்
கனல்ஏறிய மெழுகாய்வரு பவர் ஏவரும், இகமேகதி
காண்பார்; இன்பம் பூண்பார்.

kmr.krishnan said...

ஆனைதன் அணங்கு வாழ்க என்று இருக்க வேண்டுமோ ஐயா!தெய்வானை அம்மையைக் குறிக்குமோ?

venkatesh r said...

உன்னை யொழிய வொருவரையு நம்புகிலேன்
பின்னை யொருவரையான் பின்செல்லேன்- பன்னிருகைக்
கோலப்பா வானோர் கொடியவினை தீர்த்தருளும்
வேலப்பா செந்திவாழ்வே.

Thipan said...

Respected Sir (Teacher),
I have been sending a email regarding to join your galaxy2007 class however you have not replied yet. it seems you don't want to add me as your student. please do reply sir. I am happy to provide any additional information if you need.